Ontdek het Groene Hart

Het Groene Hart biedt met haar polderlandschappen van veenweiden, droogmakerijen en open water veel ruimte voor natuur en voor levende flora en fauna. Landschap en natuur zijn, ook in internationaal perspectief, waardevol en vragen veel zorg. De mooie eeuwenoude landschappen in de delta van West Nederland bieden ook een thuis èn werk aan 600.000 inwoners in vele steden, dorpen en agrarische gemeenschappen; elk met een rijke geschiedenis. Het Groene Hart draagt met haar natuur en rust en ruimte op unieke wijze bij aan de kwaliteit van leven van miljoenen mensen in de Randstad er om heen en is daardoor een vestigingsfactor van betekenis voor de metropolitane economie van de Randstad. 

Meer weten? Bekijk de website van Stichting Groene Hart